24 November 2016

Helgtrafik jul och nyår 2016/2017

Nedan finner du information om årets helgtrafik. Här visas generella datum för sista utlastningsdag med ankomst före jul gällande våra internationella transporter. Vi kommer att prioritera dig som kund och göra allt i vår makt för att bibehålla den service vi under normala omständigheter har avtalat. Men precis som de flesta andra transportörer lider vi av begränsad kapacitet under jul- och nyårsveckorna.

Under denna period med begränsad kapacitet kommer vi självfallet att utföra de order som bokats av er. Men vi måste reservera oss att debitera extra tillägg för tomdragning av ompositionering efter lossning kontra lastning.

LTL – Under samma period kommer partigods ha dagliga avgångar men med reducerad/ anpassad kapacitet
FTL – Under samma period kommer hellast ha dagliga avgångar men med reducerad/ anpassad kapacitet

christmas-newyear2016

Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Tyskland, Schweiz, Italien, Österrike och Norge.
I mån av tillgång till utländska bilar i exportriktning samt svenska bilar i importriktning kan senare datum vara möjliga gällande dessa länder. Lastning under mellandagarna kan ske i mån av tillgång till bilar med framkomst efter nyårs- och trettonhelgen. Avstämning görs med respektive trafikdirigering/trafikchef på NTG. För begärda transporter med leverans under normal ledtid tillkommer extra kostnader under denna period, vilka då avtalas från fall till fall.

Alla uppdrag utförs enligt NTG Continent AB’s gällande transportvillkor.