6 December 2018

Information gällande tysk vägskatt 2019

Nya priser för tysk vägskatt fr o m 1 januari 2019

Tysk regering beslutade tidigare i år om en utökning av det vägskattsbelagda vägnätet med
40 000 km samt ökade tariffer på redan befintliga vägar fr o m januari 2019. Det fanns tidigare ca 15 000 km vägskattsbelagd väg men per den 1 juli 2018 innebar det en ökning till totalt ca 55 000 km skattepliktig väg. Den nya totala utökningen innebär ökade vägskattsavgifter för så väl trafik till och från Tyskland som transittrafik genom landet. Avgifterna ska i sin tur understödja den tyska staten att finansiera en modern, säker och effektiv infrastruktur i landet.

Vägskattsavgifterna kommer differentieras i en skala beroende på skattenivå. Avgörande faktorer kommer vara en kombination av antalet axlar på fordonet samt miljöklassningen på motorn. Den högsta beskattningen kommer att slå mot fordon med 2–4 axlar som uppfyller de högsta miljökraven EURO 5 och EURO 6. För denna klassen innebär det en ökning på uppemot 60 % jämfört med nuvarande nivå.

NTG Continent har merparten EURO 5 och EURO 6 motorer på våra lastbilar vilket är enligt europeisk standard de högsta kraven.

Eftersom vägskatter måste debiteras enligt lag ser vi oss nödsakade att kompensera oss för denna kostnadshöjning på alla dessa marknader från årsskiftet. Vi arbetar för närvarande med att färdigställa nya taxor inför höjningen som kommer finnas tillgängliga på vår hemsida under december 2018. Nya priser för tysk vägskatt träder i kraft den 1 januari 2019.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och ser framemot ett fortsatt gott samarbete. För närmare information ber vi er kontakta er säljkontakt eller ordinarie kontaktperson.

Information gällande tysk vägskatt 2019