Intermodala

Med intermodala tjänster kombinerar vi flexibiliteten hos lastbilar med miljövänliga transporter via järnväg eller båt.

Tjänsten är:

  1. Mycket flexibel och ekonomisk.
  2. Påverkas mindre av köer och dålig väg
  3. Färre kilometer på vägtransporter och därmed lägre vägtullar
  4. Möjlighet till högre nyttolast och därmed mindre miljöpåverkan