Vägtransporter

Vårt mål är att leverera vår samlade erfarenhet i kombination med innovation, teknik och flexibilitet – och därmed bli en ledande aktör på de marknader där vi är verksamma.

Resurshantering
Med vårt automatiserade avvikelselarm kan vi upprätthålla färdvägsövervakning dygnet runt. Vi har full kontroll över hela transportkedjan tack vare vår ETA-hantering som genomförs genomgående.

Hantering av punktlig leverans
För optimal punktlig leverans gör vi en zoninventering samt en snabb sökning som leder oss till närmaste lastbärare. Byte av lastbil/förare är ytterligare ett sätt att optimera punktliga leveranser. Positiva effekter är också en minskad mängd tomkörning transporter.

Hantering av förare
Vi arbetar hårt för att uppmuntra vår personal att inte överstiga reglerade körtider och ta nödvändiga pauser. På detta sätt kan vi garantera säkerheten för din transport. Vi har ett program för förarbeteende som kommer att gynna dig som kund oss som tjänsteleverantör och. För att inte tala om våra förare.